?

Log in

No account? Create an account
«Сердце Дурака» с программой «Листьеворот» - letters from the lost days [entries|archive|friends|userinfo]
belarusian psycho

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

«Сердце Дурака» с программой «Листьеворот» [Sep. 27th, 2012|01:04 am]
belarusian psycho
[Tags|, , ]
[Current Music |DIIV - How Long Have You Know]

Вельмі класныя рабяты нарэшце даедуць да нас у больш-менш поўным складзе :) Вельмі раю наведаць і паслухаць: канцэрт будзе незвычайна вялікім. Яравікоў можа чытаць свае паэмы некалькі гадзін запар і пасьля гурт-праграмы :)


Падрабязнасьці ўкантакціку
LinkReply