?

Log in

Не зусім разумею асобную частку мэйнстрыму, бо з усімі сваімі былымі… - letters from the lost days [entries|archive|friends|userinfo]
belarusian psycho

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 4th, 2013|10:44 pm]
belarusian psycho
[Current Music |Мумий Тролль - Четвертый Троллейбус | Powered by Last.fm]

Не зусім разумею асобную частку мэйнстрыму, бо з усімі сваімі былымі маю вельмі добрыя зносіны. Часам нават лепшыя чым з, так бы мовіць, наяўнымі. Гэта павінна аб нечым сьведчыць, але абдумваць няма часу.
LinkReply