?

Log in

Новы альбом гэтых братанцаў, на мой погляд, стаўся іх лепшым, а… - letters from the lost days [entries|archive|friends|userinfo]
belarusian psycho

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 4th, 2012|04:52 pm]
belarusian psycho
[Tags|, ]

Новы альбом гэтых братанцаў, на мой погляд, стаўся іх лепшым, а таксама дакладна будзе ў маім топе за гэты год. Таму запрашаю зганяць з намі на канцэрт і заадно патусіць у Кіеве напрыканцы кастрычніка :)


Таксама, думаецца, хутка зьбярэмся на Muse :)
LinkReply